czwartek, lutego 06, 2014

Pozytywny i negatywny aspekt relokacji

Pracodawcy coraz częściej pozyskują specjalistów poprzez relokację. Na duża skalę ma to miejsce w korporacjach, które są gotowe poczynić taki krok aby zainwestować w specjalistów i rozwijać firmę.Często zdarza się, że w danym regionie nie ma specjalistów odpowiadających kryteriom pracodawcy, więc decydują się na zdywersyfikowanie obszaru poszukiwań siły roboczej. W przyszłości, takie działanie, przełoży się na zwiększenie przychodów firmy i nie należy go upatrywać jedynie w aspekcie poniesienia kosztów. Taki pracodawca musi zapewnić przyszłemu pracownikowi dobre warunki pracy oraz przeprowadzkę i mieszkanie, aby ten zdecydował się na podjęcie pracy. 
Z relokacja pracownika wiąże się też jego przeszkolenie. Może się to wiązać nawet z wyjazdem za granicę. Pracownik pozyskuje wiedzę o standardzie międzynarodowym, a firma kompetentnego i cennego pracownika. A takich pracowników brakuje na rynku pracy. Po przeszkoleniu pracownik jest motywowany większym wynagrodzeniem, ze względu na prestiż jako wtedy posiada.
Zdarza się że ludzie nie mogą zdobyć pracy w swoim środowisku ze względu na jej brak. Wtedy to oni poszerzają krąg poszukiwań pracy. Pracownik nie może tu oczekiwać na taryfy ulgowe ze strony pracodawcy. Jest traktowany na równi z innymi. Nie może żądać pomocy w zakresie przeprowadzki, pozyskania lokalu mieszkalnego itp. Krótko mówiąc musi się podporządkować pracodawcy.


Relokacja ma swoje pozytywne i negatywne aspekty. Jest szansa na zdobycie nowego doświadczenia życiowego i zawodowego. Oprócz korzyści jakie osiąga pracodawca czy pracownik wiąże się ona ze stresem pracownika. Spowodowany jest on tym, że pojawia się obce środowisko, otoczenie a niekiedy kultura w którym należy się zaadaptować. Jest to swego rodzaju rewolucja i kandydat musi wykazać się sporą motywacją. Pozostawienie znajomych, bliskiego otoczenia jest ogromnym wyzwaniem. Dlatego ważne jest aby przy rozmowach rekrutacyjnych słuchać się uważnie wzajemnie i otwarcie mówić swoich oczekiwaniach aby w przyszłości uniknąć rozczarowań.

czytaj dalej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz