czwartek, maja 15, 2014

Dialog w firmie

Komunikacja werbalna to podstawowa forma dialogu. To poprzez rozmowę i wymianę słów najczęściej rozpoczynamy pierwszy kontakt z drugim człowiekiem. Konwersacja jest niezwykle ważna w biznesie. W szczególności do zadań menedżerów należy rozmowa z członkami zespołów. Poprzez nią wyznaczają cele, inspirują, motywują oraz kontrolują stopień realizacji zadań. Poprawny dialog i umiejętnie prowadzona dyskusja może wygenerować dla organizacji nowe idee i rozwiązania. Skuteczny i prawidłowy dialog sprowadza się do wymiany poglądów i spostrzeżeń oraz obraniu właściwej drogi. Konwersacja ma mieć na celu dociekanie i odnajdywanie nowych rozwiązań, a nie upartą obronę własnych idei, które w danej sytuacji mogą nie mieć uzasadnienia.
Dialog polega też na aktywnym słuchaniu drugiej osoby i zrozumieniu tego co nam chce przekazać. Ważne aby rozmowa była konstruktywna i nie polegała tylko na pustej wymianie słów. Wiele osób mechanicznie interpretuje słowa w odniesieniu do własnych uprzedzeń nie próbując wsłuchać się i zainteresować tym co mówi tak naprawdę druga strona.
Aby można było mówić od dialogu w zespole trzeba wyróżnić cztery kategorie zachowań: inicjatorów-przedstawiają pomysły i wyznaczają kierunek, podążających-doprecyzowują cudze myśli i wspierają dialog, opozycjonistów-krytykują pomysły i je podważają oraz obserwujących - aktywnie obserwują przebieg dialogu.
W przypadku braku dialogu można mówić o autodestrukcji firmy oraz współpracy pomiędzy pracownikami i zarządzającymi . Miła, poprawna i skuteczna komunikacja w firmie to podstawa je dobrej kondycji. Warto aby firma inwestowała w szkolenia z zakresu komunikacji i zasobów ludzkich dla pracowników i zarządzających. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz