poniedziałek, lutego 25, 2013

Jak napisać profesjonalne cv

Napisanie profesjonalnego curriculum vitae nie jest sprawą błahą. Pisząc swoje cv kandydat powinien pamiętać o tym, że pracodawca ma niewiele czasu na wstępne zapoznanie się z cv ze względu na codzienne obowiązki i ilość spływających podań. Kolejny ważny aspekt to pierwsze wrażenie, czyli sposób wyrażenia swoich  umiejętności i doświadczenia.
Profesjonalne curriculum vitae powinno przedstawiać pracodawcy w sposób zwięzły doświadczenie zawodowe oraz umiejętności i zainteresowania. Tak aby od razu widział z kim ma do czynienia. CV to reklama-wizytówka osoby więc aby skutecznie się "sprzedać" należy właściwie zaprezentować własną osobę. Poniżej wzór cv. :
Właściwe cv nie może zajmować więcej niż 3 strony pisane czcionką nr 12. Dokument powinien mieć wyróżnione nagłówki poprzez pogrubienie lub podkreślenie oraz być przejrzysty i czytelny. Cv należy pisać prostym, zrozumiałym językiem dla każdego czytelnika, ponieważ rekrutujący często nie znają specyfiki zawodu-stanowiska. Nie należy stosować skrótów myślowych ani uproszczeń.
W cv koniecznie zamieszczamy zdjęcie w górnym prawym rogu pierwszej karty cv. Zdjęcie ma być legitymacyjne lub dowodowe, na którym widać twarz i kawałek torsu. Nie zamieszczamy zdjęć w luźnych pozach, gdzie widoczne są prywatne momenty z  życia. Koniecznie zamieszczamy imię i nazwisko, własne dane adresowe oraz numer telefonu. W pozycji "doświadczenie zawodowe" należy wpisać okres zatrudnienia, nazwę firmy/instytucji oraz zajmowane stanowisko. Nie wypisujemy zakresu zadań! W umiejętnościach i kompetencjach zawieramy informacje o poziomie znajomości języków obcych oraz obsługi komputera: np. sprawność pisania na klawiaturze i znajomość programów komputerowych. W innych umiejętnościach należy wymienić pozostałe oprócz tych w wyżej wymienionych pozycjach cv. Może to być np. posiadanie prawa jazdy, umiejętności interpersonalne np. komunikatywność. W zainteresowaniach mile widziane są te związane z przyszłą pracą, np. uzupełnianie wiedzy z zakresu np. księgowości. CV należy też dostosować do stanowiska na które się aplikuje. Należy więc przedstawić w nim informacje wymagane na określone stanowisko. Nie wszystkie posiadane umiejętności i doświadczenie! Na końcu koniecznie wpisujemy klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych koniecznych do rekrutacji i podpisujemy czytelnie imieniem i nazwiskiem. W przypadku jej braku cv nie zostanie zakwalifikowane formalnie. Często wymagane są też oświadczenia o niekaralności, które piszemy na osobnej czystej karcie. Właściwe cv sprawi, że osoby rekrutujące zobaczą  profesjonalistę. Osobę, z którą warto się spotkać. Poniżej przedstawiam filmy instruktarzowe:Brak komentarzy:

Prześlij komentarz