niedziela, kwietnia 23, 2017

Staż a umowa o pracę

Staż zawodowy to forma nauki zawodu po szkole i zdobycia doświadczenia. Obecnie na staż z Powiatowego Urzędu Pracy może zostać skierowana nie tylko osoba do 27 roku życia zaraz po ukończeniu edukacji, ale też osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Osoby przed 30 rokiem życia mogą odbyć staż 12 miesięczny a osoby pozostałe 6 miesięczny. Stażyście na podstawie skierowania Starosty przysługuje stypendium w wysokości 120 % zasiłku dla osób bezrobotnych Oprócz staży z Powiatowych Urzędów Pracy są tez staże z projektów unijnych, gdzie instytucją Pośredniczącą są Wojewódzkie Urzędy Pracy, a realizatorami firmy zajmujące się opracowywaniem wniosków unijnych. Tu też przysługuje stypendium, ale dużo wyższe niż z PUP bo sięgające 1 750 zł brutto, a netto około 1 300 zł. Poza tym stażyście przysługuje dwa dni urlopu wypoczynkowego po każdym przepracowanym miesiącu. Czas stażu jest różny bo od 4 miesięcy z obowiązkiem zatrudnienia stażysty przez pracodawcę na 3 miesiące, albo 6 miesięczny bez obowiązku zatrudnienia. Z założenia stażysta ma wykonywać obowiązki jak pracownik aby nauczyć się praktycznie zawodu w danej jednostce czy branży. W praktyce jednak stażysta jest tylko pomocnikiem wykonującym podstawowe czynności i nie wdrażanym na danym stanowisku. W taki przypadku jest to czas stracony! Należy też brać po uwagę, że na staż są kierowane także osoby już z doświadczeniem i to niekiedy bardzo dużym. W trakcie stażu są traktowane jak osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową. W szczególności ma to miejsce w urzędach, gdzie kierownik ma niekiedy mniejsza wiedzę niż stażysta a ten musi się mu podporządkować bo ten pierwszy zostanie urażony gdy ten drugi "wychyli się" i zaprezentuje swój wyższy poziom.

środa, sierpnia 17, 2016

Zmiany w umowach 2016


Nowelizacja Kodeksu pracy wskazuje, że umowy na czas określony będą zawierane z pracownikami na okres 3 lat czyli 3 miesiące umowy na okres próbny i 33 miesiące umowy na czas określony. Natomiast z jednym pracownikiem będzie można zawrzeć maksymalnie trzy umowy na czas określony. Czwarta umowa o pracę będzie umową o pracę na czas nieokreślony.
Zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu pracy okresy wypowiedzenia wynoszą:

2 tygodnie w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
1 miesiąc w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy,
3 miesiące w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej 3 lata.Po nowelizacji Kodeksu pracy nie zmienił się okres wypowiedzenia umów zawartych na okres próbny, który wynosi:
3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

czwartek, marca 03, 2016

Podkarpackie Targi Pracy w Rzeszowie 03.2016

Największe tego typu targi na Podkarpaciu odbyły się w Hali Podpromie 03.03.2016 r. Podkarpackie Targi Pracy organizowane są co roku dla osób poszukujących zatrudnienia w różnorodnych sektorach gospodarki. Podczas imprezy zaprezentowały się firmy z branży produkcyjnej, informatycznej, finansowej, turystycznej, gastronomicznej, medycznej, ubezpieczeniowej, motoryzacyjnej oraz agencje zatrudnienia. Kluczowym wystawcą była firma Deloitte jako partner strategiczny, G2A jako partner technologiczny i Asseco Poland jako partner wspierający.