czwartek, maja 04, 2017

Milczenie rekrutera


Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zdarza się rekruterowi zamilczeć przez dłuższy czas. W takiej sytuacji wywołuje to dyskomfort u osoby starającej się o pracę. Co wtedy robić? Po pierwsze nie należy być wylewnym ani długo milczeć. Często jest to prowokacja rekrutera, aby sprawdzić przyszłego pracownika czy potrafi poradzić sobie w trudnej sytuacji. Zatem długie milczenie nie jest tu wskazane. Należy dać moment rekuterowi na kontynuację rozmowy, czyli kolejne pytanie. Jeśli go nie będzie trzeba samemu kontynuować. Byle nie wylewnie, bo można zaplątać się w pułapkę kłamstwa.  Milczeniem rekruter sprawdza też prawdomówność. Prowadząc usilnie monolog nieświadomie można skłamać, co wykryje rekruter. W sytuacji gdy odpowie się na pytanie konkretnie i rzeczowo, a rekruter nadal będzie milczał warto zapytać go czy ma jeszcze jakieś pytanie. Nie warto długo i rozwlekle odpowiadać na jedno pytanie.

niedziela, kwietnia 23, 2017

Staż a umowa o pracę

Staż zawodowy to forma nauki zawodu po szkole i zdobycia doświadczenia. Obecnie na staż z Powiatowego Urzędu Pracy może zostać skierowana nie tylko osoba do 27 roku życia zaraz po ukończeniu edukacji, ale też osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Osoby przed 30 rokiem życia mogą odbyć staż 12 miesięczny a osoby pozostałe 6 miesięczny. Stażyście na podstawie skierowania Starosty przysługuje stypendium w wysokości 120 % zasiłku dla osób bezrobotnych Oprócz staży z Powiatowych Urzędów Pracy są tez staże z projektów unijnych, gdzie instytucją Pośredniczącą są Wojewódzkie Urzędy Pracy, a realizatorami firmy zajmujące się opracowywaniem wniosków unijnych. Tu też przysługuje stypendium, ale dużo wyższe niż z PUP bo sięgające 1 750 zł brutto, a netto około 1 300 zł. Poza tym stażyście przysługuje dwa dni urlopu wypoczynkowego po każdym przepracowanym miesiącu. Czas stażu jest różny bo od 4 miesięcy z obowiązkiem zatrudnienia stażysty przez pracodawcę na 3 miesiące, albo 6 miesięczny bez obowiązku zatrudnienia. Z założenia stażysta ma wykonywać obowiązki jak pracownik aby nauczyć się praktycznie zawodu w danej jednostce czy branży. W praktyce jednak stażysta jest tylko pomocnikiem wykonującym podstawowe czynności i nie wdrażanym na danym stanowisku. W taki przypadku jest to czas stracony! Należy też brać po uwagę, że na staż są kierowane także osoby już z doświadczeniem i to niekiedy bardzo dużym. W trakcie stażu są traktowane jak osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową. W szczególności ma to miejsce w urzędach, gdzie kierownik ma niekiedy mniejsza wiedzę niż stażysta a ten musi się mu podporządkować bo ten pierwszy zostanie urażony gdy ten drugi "wychyli się" i zaprezentuje swój wyższy poziom.

środa, sierpnia 17, 2016

Zmiany w umowach 2016


Nowelizacja Kodeksu pracy wskazuje, że umowy na czas określony będą zawierane z pracownikami na okres 3 lat czyli 3 miesiące umowy na okres próbny i 33 miesiące umowy na czas określony. Natomiast z jednym pracownikiem będzie można zawrzeć maksymalnie trzy umowy na czas określony. Czwarta umowa o pracę będzie umową o pracę na czas nieokreślony.
Zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu pracy okresy wypowiedzenia wynoszą:

2 tygodnie w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
1 miesiąc w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy,
3 miesiące w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej 3 lata.Po nowelizacji Kodeksu pracy nie zmienił się okres wypowiedzenia umów zawartych na okres próbny, który wynosi:
3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.