sobota, kwietnia 12, 2014

Podkarpackie Targi Pracy - kwiecień 2014

10 kwietnia 2014 r. odbyły się Podkarpackie Targi Pracy w Hali na Podpromiu w Rzeszowie. Wszelkie informacje od wystawców można było uzyskać od godziny 10-17. 

Obsługa Targów Pracy
stoisko firmy "GETUP StartUp" zajmującej się pomocą
dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą
W targach wzięło udział wielu wystawców. Przeważały firmy z branży informatycznej (Asseco Poland S.A.) i usług finansowych (ING Usługi Finansowe, banki):
 Spis wystawców
aberit
Adecco Poland Sp. z o.o.
Akademia Zdrowia
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
Akcja Job
Asseco Poland S.A.
Axell Holandia i Axell Polska
AXTONE Sp. z o.o.
Biuro Przewozowe Grand Tour Venus
Biznes Program
BMM Sp. z o.o.
BorgWarner Poland Sp. z o.o.
BWI Poland Technologies Sp. z o.o.
Camp America
Carlson Wagonlit Travel
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Przemyślu
Centrum Promocji Biznesu
Concise Software Sp. z o.o.
CONTACTPOINT Sp. z o.o.
COVEBO Work Office Sp. z o.o.
Energomix Sp. z o.o.
Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego PRAWNIKON
GoGlobal
GTECH Poland
Ideo Sp. z o.o.
ING USŁUGI FINANSOWE SA
Innowator Otoczenia Biznesu
Jeronimo Martins Polska SA
JM-TRONIK
LEAR CORPORATION
MARTIM SP. Z O.O.
MARY KAY COSMETICS - Mobilny Salon Kosmetyczny
mBank
Metalzbyt Polska Sp. z o.o.
MOONBITE s.c.
MTU Aero Engines Polska
NL Jobs Polska Sp. z o.o.
NOMINO
Norbert Polska Sp. z o.o.
OPTeam SA
Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o.
PHU GARDA
Polska Grupa Szkoleń i Tłumaczeń Alfabet Sp. z o.o.
Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
POŁUDNIOWA GRUPA KAPITAŁOWA POLAND SP. Z O.O.
PPHU BORIMEX
Pracuj.pl
PROFERIS - Systemy Informatyczne dla Biznesu
PROGRESS ACTIVE Sp. z o.o.
Promedica24
PROTRADER Sp. z o.o.
Randstad Sp. z o.o.
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO "STOMIL SANOK" SA
SAYTECH TechnicalEnglish.eu
SBA EURO Sp. z o.o.
Sherpa International Force Sp. z o.o.
Softsystem Sp. z o.o.
SYRIUSZ Sp. z o.o.
THONI ALUTEC Sp. z o.o.
VOICE NET Sp. z o.o.
Volkswagen Poznań Fabryka Samochodów Użytkowych
Why Not USA
Work Service SA
WSK PZL-Rzeszów SA
Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw VORTUMNUS Sp. z o.o.
Zelmer

Patronem Targów było Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Przemyślu. To państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy. OHP wykonują zadania Państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.
Obsługą Targów zajęło się Biuro Karier WSIiZ mieszczące się przy ul. Sucharskiego 2

Organizacja Targów Pracy została współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "WSIiZ: Wiedza - Staże - Informacja - Zatrudnienie" realizowanego w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka , Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA - POKL.04.01.01-00-335/10-00.Większość ofert na konkretne stanowiska zawierała wymagania co do kolosalnego doświadczenia zawodowego. W rozmowach z osobami ds. rekrutacji wielokrotnie przewijał się ten motyw. Jedynie jedna firma "Carison Wagonit Travel" nie wymaga stażu pracy. Twierdzą, że pracownika muszą przeszkolić sami od podstaw. Jedynym wymaganiem jest znajomość języków obcych (język angielski, niemiecki, francuski i włoski) i to na poziomie podstawowym lub średniozaawansowanym.  Należy przyznać, że jest to bardzo rozsądne i mądre podejście bo przecież każdej pracy trzeba się uczyć. Pracując w jednej firmie na danym stanowisku i przechodząc do innej na to samo również istnieje konieczność nauki pracy w danej firmie. Bowiem każda firma rządzi się własnymi prawami. Ma własną specyfikę branży i strukturę organizacyjną. Stąd pytanie po co wymagać tak kosmiczne doświadczenie jak 5 czy 10 lat? Otóż po to aby rekrutacja w wielu przypadkach nie doszła do skutku i nie została zatrudniona żadna osoba. Niemal wszystkie firmy kierowały na swoje strony internetowe w zakładkę Kariera w celu aplikowania na stanowiska lub wyszukania jakiegoś dla siebie. Przeważały oferty pracy dla informatyków, programistów, przedstawicieli handlowych i do obsługi klienta. Poniżej zaprezentowane są przykładowe oferty pracy.
Miłym elementem targów było losowanie nagród kosmetycznych firmy Mary Kay. Wystarczyło wypełnić ankietę na stoisku. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz