niedziela, grudnia 15, 2013

Czas pracy kierowców

Czas pracy kierowcy zawiera wszystkie czynności związane z przewozem drogowym: prowadzenie pojazdu, załadowywanie i rozładowywanie, nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym, spedycję, formalności administracyjne, utrzymanie pojazdu z czystości. Do czasu pracy wlicza się też czas stanu gotowości - oczekiwania do pracy, 15 - minutowa przerwę przy min. 6 - godzinnym czasie pracy, czas niezawinionego postoju, dodatkowa 15-min. przerwę dla pracownika niepełnosprawnego, czas szkolenia bhp.


Jednak tygodniowy czas pracy może zostać wydłużony do 60 h jeśli średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 h w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesiące. Za czas pracy kierowcy w niedzielę i święta pracodawca jest zobowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy: w zamian za niedzielę w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po pracującej niedzieli, w zamian za święto w ciągu okresu rozliczeniowego. Jeżeli ww nie jest możliwe kierowcy należy się dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% wynagrodzenia za każda godzinę pracy w niedziele albo święto.

Pracodawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję czasu pracy kierowcy w formie zapisów na wykresówkach, wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego, plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego, innych dokumentów potwierdzających czas pracy.


Przy prowadzeniu pojazdów na trasach do 50 km:
- dzienny czas prowadzenia pojazdu pomiędzy dziennymi okresami odpoczynku nie może przekroczyć 10 h
- tygodniowy 60 h łącznie

Rozkład czasu pracy ustala się na okres min. jednego miesiąca. Zawiera on: imię i nazwisko kierowcy, miejsce bazy pojazdu prowadzonego przez danego kierowcę, harmonogram okresów pracy kierowcy zawierający: prowadzenie pojazdu, wykonywanie innej pracy, przerw i pozostawania w dyspozycji oraz dni wolne.

Kierowcy przysługuje przerwa w trakcie prowadzenia pojazdu po każdych sześciu godzinach prowadzenia pojazdu. wynosi ona 30 minut gdy czas prowadzenia nie przekroczy 9 h oraz 45 minut przy pracy powyżej 9 h.

czytaj dalej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz