środa, listopada 20, 2013

L-4 a wypowiedzenie z pracy


Pracownik przebywający na zwolnieniu chorobowym jest z zasady chroniony przed wypowiedzeniem umowy o pracę z okresem wypowiedzenia, ale daje jednocześnie możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Z tym, że wtedy pracodawca musi mieć do tego zarzuty ciążące na pracowniku. Tak więc jest to wypowiedzenie z przyczyn zaniedbania obowiązków pracowniczych, przestępstwa oraz gdy niezdolność do pracy trwa ponad 3 miesiące i jeśli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące (przy założeniu, że pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową). Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli nieobecność pracownika spowodowana była sprawowaniem opieki nad dzieckiem. 
Kolejna sytuacja kiedy L-4 nie chroni przed zwolnieniem z pracy to upadłość i likwidacja firmy.
W przypadku otrzymania niesłusznego wypowiedzenia o pracę w trybie dyscyplinarnym czy też czasowym w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim pracownik może odwołać się do sądu pracy. Sąd wydaje orzeczenie o bezskuteczności wypowiedzenia lub nakaz przywrócenia pracownika do pracy w przypadku gdy umowa uległa zakończeniu. W tym  drugim przypadku pracownik musi się zgłosić do pracy w ciągu 7 dni od dnia przywrócenia do pracy. Jeśli się nie zgłosi z przyczyn od niego niezależnych musi to wyjaśnić i udowodnić.
Po przywrócenia na stanowisko, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Wynagrodzenie przysługuje jednak nie więcej niż za 2 miesiące, a jeśli okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące, to nie więcej niż za 1 miesiąc. Inaczej przedstawia się sytuacja osób w wieku przedemerytalnym, kobiet w ciąży lub będących na urlopie macierzyńskim. W ich przypadku wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz