środa, sierpnia 17, 2016

Zmiany w umowach 2016


Nowelizacja Kodeksu pracy wskazuje, że umowy na czas określony będą zawierane z pracownikami na okres 3 lat czyli 3 miesiące umowy na okres próbny i 33 miesiące umowy na czas określony. Natomiast z jednym pracownikiem będzie można zawrzeć maksymalnie trzy umowy na czas określony. Czwarta umowa o pracę będzie umową o pracę na czas nieokreślony.
Zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu pracy okresy wypowiedzenia wynoszą:

2 tygodnie w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
1 miesiąc w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy,
3 miesiące w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej 3 lata.Po nowelizacji Kodeksu pracy nie zmienił się okres wypowiedzenia umów zawartych na okres próbny, który wynosi:
3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz