czwartek, stycznia 08, 2015

Znaczenie szkoleń na rynku pracy


Odbyte szkolenia zwiększają szanse na rynku pracy. Ważne aby były one adekwatne do wyuczonego zawodu i tym samym zwiększały kwalifikacje. Druga pozytywna strona szkoleń to możliwość poszerzenia kwalifikacji zawodowych o nowe kompetencje. W tym drugim przypadku warto wybrać szkolenie, które w łatwy sposób pozwoli pozyskać zatrudnienie, a sama praca da satysfakcję. 
Europejski Fundusz Społeczny oferuje  kursy i szkolenia, głównie dla osób bezrobotnych, zagrożonych bezrobociem i chcących podnieść swoje kwalifikacje, czy też przekwalifikować się. Udział w szkoleniach jest uwarunkowany określonymi kryteriami dla danego projektu np. płeć, czasem wiek czy staż pracy. Szkolenia z EFS są bezpłatne, tylko w niektórych projektach pracownik bądź pracodawca ponoszą koszty szkolenia w niepełnej wysokości. 
Szkolenia dotyczą zarówno umiejętności miękkich jak i twardych. Do umiejętności miękkich zalicza się: komunikatywność, dynamizm działania, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, zarządzanie czasem, odporność na stres. Natomiast do umiejętności twardych wchodzą: znajomość języków obcych, wiedza specjalistyczna, umiejętność obsługi komputera, programów, w tym pakietu MS Office oraz posiadanie prawa jazdy.
Dzięki pozyskaniu tych umiejętności można zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy i uchronić się przed bezrobociem. Osoby z wieloletnim stażem pracy mogą pozyskać bardziej atrakcyjne zajęcie dla siebie u bieżącego lub nowego pracodawcy. Takie osoby zostają przystosowane do nowej sytuacji na rynku pracy i stają się bardziej efektywne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz