piątek, stycznia 23, 2015

Motywowanie do pracy


Motywacja do pracy jest sprawą indywidualną i zależną od preferencji i osobowości człowieka. Pracowników można motywować premią, własnym rozwojem - szkoleniami, poznawaniem nowych ludzi, czy też wspólnym celem firmy. System motywacyjny pracowników do pracy jest jednym z kluczowych działań każdej firmy. Z technik motywacyjnych często korzysta się intuicyjnie.
Wykonując pracę na własny rachunek, bądź na samodzielnym stanowisku niezwykła rolę odgrywa samomotywacja. W tym przypadku taka osoba powinna wypracować u siebie własne techniki motywacyjne. Inaczej jest w przypadku pracowników. Tu kontrolę nad motywacją przejmuje przełożony. Odpowiednio zmotywowany pracownik jest efektywniejszy, kreatywny, rozwija swój potencjał, ma satysfakcję i potrzebę samorealizacji. Motywacja pracownika i pracodawcy powinna być w równowadze aby nie zakłócać interesów obu stron. Skutecznym sposobem motywacyjnym jest zarobek, nagrody, awans, rywalizacja wśród firm oraz pracowników: 
  1. docenienie pracy przez zwierzchnika, choćby tylko słowami. Wtedy pracownik czuje wsparcie u przełożonego a to przekłada się na poczucie bezpieczeństwa;
  2. jasny zakres obowiązków ułatwi pracownikowi ich wypełnianie;
  3. poprawna komunikacja poprawia motywację – pracownik musi wiedzieć, jakie znaczenie ma jego praca;
  4. możliwość doskonalenia zawodowego, brak szkoleń powoduje spadek motywacji do pracy;
  5. jasna droga awansu ułatwia pracownikom stawianie sobie wymagań i motywowania się do pracy;
  6. finansowe systemy motywacyjne pracowników np. dodatkowe premie dla wyróżniających się pracowników, którzy identyfikują się z firmą i dbają o jej wizerunek nawet poza czasem pracy.2 komentarze: