poniedziałek, stycznia 21, 2013

Samozatrudnienie

W przypadku braku możliwości podjęcia pracy u kogoś warto pomyśleć o założeniu własnego biznesu. Na początek należy zbadać rynek zbytu - regionalny i ten krajowy oraz międzynarodowy pod względem popytu czyli tzw. luki podażowej. Chodzi tu o zapoznanie się z potrzebami lokalnej społeczności i możliwością zaspokojenia tych potrzeb. Podczas badania rynku należy brać pod uwagę branże-dziedziny najlepiej znane osobiście. Oczywiście można zatrudnić fachowców, ale po co od razu ponosić ogromne koszty utrzymania firmy skoro można je zminimalizować wybierając dziedzinę najlepiej nam znaną. Wtedy wiele rzeczy można robić samemu. Kolejny krok jaki trzeba uczynić to dowiedzieć się skąd i jak pozyskać środki na otwarcie działalności. Obecnie wiele firm (m.in. regionalne agencje rozwoju regionalnego) i urzędów (urzędy pracy, urzędy marszałkowskie) prowadzi rekrutację wśród przyszłych przedsiębiorców do projektów z funduszy unijnych, z których można uzyskać dofinansowanie. Dofinansowanie waha się od 50%-85% w zależności od rodzaju projektu i w odniesieniu do wytycznych danego programu unijnego. Resztę wartości projektu musi ponieść beneficjent czyli przyszły przedsiębiorca. Może to zrobić z kredytu bankowego, które mają preferencyjne stawki dla tego typu przedsięwzięć. Firmy czy tez urzędy rekrutujące do projektu na działalność gospodarczą posiadają doradców, którzy w każdej chwili pomogą beneficjentowi przygotować dokumentację: biznes plan, wniosek o dofinansowanie oraz pozostałe wymagane załączniki. Aspirując do pozyskania środków należy liczyć się z ryzykiem-koniecznością zwrotu dofinansowania w przypadku gdy działalność nie przetrwa jednego roku
Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędach pracy mają dodatkowo możliwość uzyskania bezzwrotnej pożyczki na otwarcie działalności. W tym przypadku działalność musi przetrwać dwa lata. Pożyczka musi być wykorzystana zgodnie z wytycznymi tzn. na wydatki w nich określone. W przeciwnym razie wydatek nie będzie kwalifikowany. Grozi to pewnymi sankcjami m.in. zwrotem całości pożyczki. 


Pamiętajmy: liczy się dobry pomysł i konsekwencja w dążeniu do osiągnięcia celu!!!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz