piątek, kwietnia 12, 2013

Assessment centre

Na czym polega assessment centre? To jedna z metod sprawdzenia przyszłego pracownika pod względem:
1. umiejętności interpersonalnych: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, otwartość na pozostałe osoby, wrażliwość interpersonalna, zdolność przekonywania, asertywność;
2. cech związanych z warsztatem pracy: umiejętność radzenia sobie ze stresem, szybkość podejmowania decyzji, odpowiedzialność i obowiązkowość, umiejętność organizacji pracy własnej, tempo i wydajność pracy, konsekwencja w dążeniu do osiągania celu, spostrzegawczość, umiejętność selekcjonowania informacji;
3. emocjonalnego podejściem do pracy: inicjatywa, zaangażowanie;
4. twórczego i aktywnego rozwiązywania problemów: umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność, zdolność znajdowania niestandardowych rozwiązań.

W celu sprawdzenia kompetencji danej osoby na stanowisko wymagające pracy zespołowej rekruterzy często wykorzystują jeden ze składników Assessment centre jakim są dyskusje i zadania zespołowe. Wspólnie z innymi uczestnikami kandydat szuka rozwiązania jakiegoś problemu. wykonuje wspólnie zadanie mając do dyspozycji jedynie ogólne instrukcje.
Do sprawdzenia wiedzy z zakresu danego stanowiska oraz kompetencji osobowościowych i temperamentu pracodawcy najczęściej wykorzystują testy i kwestionariusze, które kandydat wypełnia samodzielnie.
Bardzo popularnym składnikiem assessment centre jet też odgrywanie ról. Polega to na postawieniu kandydata w sytuacji problemowej, która może pojawić się rzeczywiście na nowym stanowisku.

Jak przygotować się do assessment centre? Najważniejszym poczynionym krokiem jest zapoznanie się z metodą assessment centre, gdyż nie wywoła paniki w trakcie rekrutacji. Kolejna ważna zasada to dystans i rozsądek ponieważ nie można przewidzieć jak podejdą do wyników rekrutacji osoby rekrutujące i pewnych cech osobowościowych czy umiejętności nie jest się w stanie wyeliminować. Przed rozmową warto poćwiczyć aspekty swoich kompetencji, które są ważne w danej pracy oraz przeprowadzić analizę własnych postaw i cech istotnych z punktu widzenia pracodawcy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz