czwartek, stycznia 03, 2013

Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej

Podstawowe pytania pojawiające się na rozmowie o pracę dotyczą:
1. wykształcenia- jaka szkołę pan(i) ukończył,
2. doświadczenia zawodowego- czym się do tej pory pan(i) zajmował, jeśli zdobyliśmy już doświadczenie to pojawi się pytanie dlaczego już pan(i) nie pracuje. pytanie to jest dla wielu osób kłopotliwe i mają problem  z odpowiedzią.Wówczas warto udzielić dyplomatycznej odpowiedzi typu: redukcja stanowiska lub chęć rozwoju zawodowego w innej branży. Wiadomo, że rynek pracy nie jest łatwy i z różnych powodów pracodawcy rezygnują z dalszego zatrudniania danego pracownika lub on sam rezygnuje. Chodzi tu głownie o oszczędności pracodawcy na sile roboczej lub zatrudnienie osoby znajomej, która akurat została bez pracy. W trakcie rozmowy nigdy nie należy  wypowiadać się negatywnie na temat byłego pracodawcy oraz współpracowników bo świadczy to o skłonnościach plotkarskich i nieudolności. Wtedy od razu należy spodziewać się skreślenia z listy potencjalnych pracowników
3. zainteresowań-"jakie ma pan/i zainteresowania?" - warto podać zainteresowania związane z przyszła pracą i nie tylko. będzie to świadczyło o obyciu i szerokich horyzontach myślowych , 
4. pytania odnoszące się do stanowiska na które aplikujemy- proponuję dokładnie poczytać wymagania stawiane przez pracodawcę w ogłoszeniu o pracę i uzupełnić wiedzę z podanego zakresu oraz 
5. oczekiwanego wynagrodzenia- należy podawać wynagrodzenie stosownie do stanowiska na które aplikujemy. Przy aplikowaniu na stanowisko specjalistyczne należy podawać wynagrodzenie ponad przeciętnej, a jeśli jest to pierwsza praca radzę nie wychylać się i podać tę przeciętną. Nie znając przyjętego wynagrodzenia w danej firmie/instytucji można podać za dużo lub za mało i wtedy pracodawca poinformuje jakie faktycznie obowiązuje czy też jest przewidziane przy zatrudnieniu. Nawet powinien to zrobić aby przy podpisywaniu umowy pracownik nie był zaskoczony. Jednak nie należy przesadzać z kwotą wynagrodzenia, aby nie wystraszyć pracodawcy.
6. oczekiwanej własnej przyszłości - typu "ja się pan/i widzi za 2 lata"- tu należy podać własne oczekiwania co do przyszłej pracy zawodowej i uwaga ! odnieść się do stanowiska na jakie aplikujemy. Jeśli aplikuje się na księgową/ego, a mówi że marzeniem jest praca na stanowisku adwokata to zmarnuje się szansa na podjęcie pracy.

Pracodawca przed rozmową kwalifikacyjną może zorganizować test sprawdzający ze względu na dużą ilość osób zakwalifikowanych formalnie zgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o pracę. Pytania na teście mogą być zaskakujące ze względu na ich niejasność lub prawidłowość kilku odpowiedzi w przypadku testu jednokrotnego wyboru. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz